Συνήθως θερμοσίφωνα αλλάζουμε όταν τρυπήσει.
Μπορεί όμως να παρουσιάσει και άλλα προβλήματα, όπως να μη ζεσταίνει, ή να έχει κάποια διαρροή.
Αν δε ζεσταίνει, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται...

στο θερμοστάτη, στην αντίσταση, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στην ηλεκτρική εγκατάσταση. 
Μη βιαστείτε λοιπόν να αντικαταστήσετε το θερμοσίφωνα σας, πριν τον ελέγξετε.
Αν υπάρχει κάποια διαρροή στις συνδέσεις ή στη φλάντζα της αντίστασης, και αυτό επισκευάζεται.
Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα, είναι η διαρροή από τη βαλβίδα ασφαλείας του θερμοσίφωνα.
Αυτό συμβαίνει, γιατί όταν το νερό ζεσταίνεται, διαστέλλεται και προκαλεί αύξηση της πίεσης.
Όταν η πίεση υπερβεί ένα όριο, από 8 έως 10 bar, η βαλβίδα αφήνει να διαφύγει μια ποσότητα νερού, για να εκτονωθεί η πίεση, και να αποφύγουμε ζημιές στο θερμοσίφωνα, ή στην εγκατάσταση.
Δεν είναι λοιπόν βλάβη, η διαρροή της βαλβίδας, εκτός και αν είναι  ελαττωματική ή αν η πίεση του δικτύου υπερβαίνει την πίεση διαρροής της βαλβίδας, πράγμα σπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα άνοιγμα της βαλβίδας, μας γλυτώνει από πολύ χειρότερες καταστάσεις, όπως βλάβη στην εγκατάσταση, ακόμη και έκρηξη του θερμοσίφωνα.
Το άνοιγμα της βαλβίδας, δεν εξαρτάται από το θερμοσίφωνα, αλλά από την εγκατάσταση.
Αν η εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη με τρόπο που επιτρέπει τη διαφυγή της περίσσειας του όγκου του νερού προς το δίκτυο ύδρευσης και την εξισορρόπηση συνεπώς της πίεσης του θερμοσίφωνα με την πίεση του δικτύου, η βαλβίδα δε θα ανοίξει ποτέ.
Υπάρχουν όμως πράγματα που εμποδίζουν την εξισορρόπηση αυτή, όπως είναι οι διακόπτες παλαιού τύπου (ρουμπινέ), οι οποίοι επιτρέπουν τη διέλευση προς μια κατεύθυνση και δεν αφήνουν το νερό να κινηθεί προς τα πίσω (προς το δίκτυο), αλλά και οι βαλβίδες αντεπιστροφής, στους νέους υδρομετρητές.
Το πρόβλημα αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να λυθεί με τη χρήση σφαιρικών διακοπτών, πράγμα που αναφέρουν και οι περισσότεροι κατασκευαστές θερμοσιφώνων, στις οδηγίες και στην εγγύηση τους.
Η ποιο σωστή λύση, είναι η εγκατάσταση ενός δοχείου διαστολής, που παραλαμβάνει την περίσσεια του όγκου του νερού, χωρίς να ανεβαίνει η πίεση στο θερμοσίφωνα.
Η λύση αυτή, εφαρμόζεται σπάνια, λόγω κόστους (περίπου 50€ επιπλέον σε εργασία και υλικά), ή για αισθητικούς λόγους.
Τέλος, επειδή οι περισσότεροι θερμοσίφωνες, είναι τοποθετημένοι σε πατάρια, πολύ συχνά, αργούμε να αντιληφθούμε κάποια διαρροή, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται πράγματα που είναι αποθηκευμένα εκεί.
Για να αποφύγετε αυτή τη δυσάρεστη «έκπληξη», μπορούμε να βάλουμε το θερμοσίφωνα σας, μέσα σε μια ειδική σκάφη, που μαζεύει το νερό από τυχόν διαρροές και με ένα λάστιχο, το οδηγούμε μέσα από μια μικρή τρύπα στην οροφή του μπάνιου, μέσα στη μπανιέρα.
Έτσι αντιλαμβάνεστε εγκαίρως τη διαρροή και φροντίζετε για την επισκευή της, χωρίς να πάθουν ζημιά τα πράγματα σας.
Το κόστος για την εγκατάσταση του συστήματος αυτού είναι 50€ (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).